Doelstellingen stichting kunst en educatie onder kansarme kinderen en jongeren:


    Het creeren van meer begrip en steun in onze mondiale samenleving.

    De inkomsten van de stichting kunst en educatie onder kansarme kinderen en jongeren komen ten goede
    aan concrete kleinschalige driejarige projecten. Om precies te zijn:
    van juli 2011 tot en met juli 2014 werd geld ingezameld voor weesjongeren in Rwanda die wilden gaan studeren
    en zelf geen huis en geld hadden. Deze jongeren zijn de toekomst van Rwanda.
    Zij hadden scholing nodig om de samenleving weer op te bouwen na de ontwrichtende eravingen tijdens de genocide in 1994.

    In augustus 2014 startte Starwink een nieuw driejarig ecducatieproject onder kansarme jongeren in Moldavie.
    De kunsttentoonstelling van zes Brabantse kunstenaars in het TIAS gebouw op de campus van Tilburg University
    staat in het teken van dit nieuwe driejarige educatieproject in dit armste land van Oost-Europa.

    Specifieke informatie over de motivatie en eduactieprojecten kunt u lezen in de nieuwsbrieven.
    Wilt u een nieuwsbrief ontvangen en/of donateur worden, mail naar info@starwink.eu.
    Dat is waarvoor de stichting Starwink,'Kunst voor kansarme kinderen & jongeren' uw steun
    vraagt. Want ook kansarme kinderen en jongeren maken onze wereld kleurrijk en geven ons
    bestaan meer dimensies.

    Doelstellingen en vorm van de publieksprojecten
    Kleinschalige kunstprojecten en tentoonstellingen initieren voor kansarme kinderen & jongeren.

    Schilder- en dichtbijeenkomsten houden waarbij de kracht van creativiteit wordt
    ingezet om de ontwikkeling en het welzijn van kinderen & jongeren met minder kansen te versterken.

    Publiek bewustzijn creeren en steun genereren voor de problematiek van kansarme kinderen en jongeren
    Financiele opbrengsten genereren uit de verkoop van schilderijen en
    gedichtenbundeltjes.


    Wilt u donateur worden of een bedrag schenken: Starwink IBAN: NL20 RABO 0161 9762 12
    Als donateur van Starwink (ANBI) heeft u recht op giftenaftrek bij de belastingdienst.