Welkom op de site van Stichting Starwink, februari 2007-heden.

Stichting Starwink, sterk door Gerry Westerburgen, Linda van den Hout, Karin van Gurp, Helene de Win(ter), Ingrid van den Hout en Cora Westerink.


2017 - 2019: "Pinterest Project"

2017 - heden: Vogeltekeningen project Bird Drawing project

Als donateur van Starwink heeft u recht op giftenaftrek bij de belastingdienst omdat
Starwink is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
RSIN: 8177.55.664.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder nummer 18087833
Wilt u donateur worden of schenken: Starwink IBAN: NL20 RABO 0161 9762 12
 
 
     Meer Informatie via info@starwink.eu

 
 
 
     Kunstexpo TIAS-gebouw, campus Tilburg University 2015<
 
 
 
     Presentatie tekeningen auditorium Museum De Pont