Welkom op de site van Stichting Starwink, februari 2007-heden.

November 2016 - heden: "Pinterest Project":
Tekeningen, Schilderijen en overige borden/ Animal Drawing & Paintings & other Plates to address

Stichting Starwink wordt geadviseerd door Gerry Westerburgen, Linda van den Hout, Karin van Gurp, Helene de Win(ter), en Ingrid van den Hout.


Als donateur van Starwink heeft u recht op giftenaftrek bij de belastingdienst omdat
Starwink door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
RSIN: 8177.55.664.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder nummer 18087833
Wilt u donateur worden of schenken: Starwink IBAN: NL20 RABO 0161 9762 12
 
 
     Meer Informatie via info@starwink.eu

 
 
 
     Kunstexpo TIAS-gebouw, campus Tilburg University 2015<
 
 
 
     Presentatie tekeningen auditorium Museum De Pont
This is the site of Starwink. Drawing and painting animals on paper, offline, and sharing Poetry, ideas on Care, mental health awareness, Film, Music, Humor, Religion in Art, and Book plates on Pinterest username poetrybirdsfly.