Stichting kunst en educatie onder kansarme kinderen en jongeren :

    Motivatie / achtergrond
    Met uw bijdrage verwerven kinderen en jongeren met minder kansen meer steun en begrip in onze samenleving.
    De inkomsten van de stichting komen ten goede aan onderzoek voor een betere behandeling van kansarme kinderen en jongeren.
    Meer kennis over groep bewerkstelligt meer bewustzijn en meer samenspel.
    Hiervoor vraagt de stichting uw steun.
    Want kinderen en jongeren maken onze wereld kleurrijk en ze geven ons bestaan meer dimensies.

    Inkomsten
    Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
    1. Vijftig procent van de opbrengsten uit verkoop schilderijen, tekeningen en kleurenetsen;
    2. Subsidies en donaties;
    3. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
    4. Alle andere verkrijgingen en baten.

    Besteding gelden
    Hoe weet u zeker dat het geld terecht komt bij de projecten van Stichting kunst en educatie onder kansarme kinderen en jongeren
    en dat die projecten betrouwbaar zijn?
    Kunst voor kinderen en jongeren met minder kansen is een stichting, een organisatie zonder winstoogmerk.
    Op deze website vindt u onze missie, programma, activiteiten en financiele balans.
    U kunt dit nalezen, zie menu.
    De bestuursleden en projectinitiatoren werken onbezoldigd.

    Donaties
    Wilt u kansarme kinderen en jongeren financieel steunen dan kan dit op het Starwink IBAN: NL20 RABO 0161 9762 12.
    De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant
    onder nummer 18087833

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN: 8177.55.664
Dit betekent onder meer dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

     "Statuten Starwink"

 

godaddy web stats